Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o. o.

44-117 Gliwice,ul. Toszecka 102

NIP: 631-010-08-16; REGON: 240866742; KRS: 0000300687; Kapitał zakładowy 9 217 700,00

 

Fax: +48 32 2315887

e-mail: info@obrum.gliwice.pl

 

Inspektor Ochrony Danych, Michał Geilke, tel. 783 384 378, email.:  iod@obrum.gliwice.pl

 

Sekretariat Zarządu Dział Handlu Dział Marketingu Dział Zarządzania Kadrami SERWIS
tel.  +48 32 3019209
…….+48 32 3019210
fax: +48 32 2792500
e-mail: napisz

tel.: +48 32 3019435

e-mail: napisz

tel.: +48 509 721 449

e-mail: napisz

tel.: +48 32 3019420

e-mail: napisz

Oferty pracy sprawdź

tel.: +48 513 169 319;+48 509 721 447

Telefony posiadają aktywną usługę WhatsApp

e-mail: napisz

NASZE BIURO NA MAPIE